تارنما سازان امین

بیشتر ببین

درباره بنیانگذار

Hello, my name is Amin Mohammad Hasan and I am a Front-end web developer and Material Designer. I have been working in web for 6 years and have a focus in Front-end Development: HTML, CSS, and JS. I currently work at Service Spring Corp as a Front-end Developer and am the founder and lead developer of Arianetwork.co.

پروژه ها

Material Design
A page that pays tribute to a few people that inspire me with their intellect. The first challenge in the Free Code Camp project. I made this using Material Design lite, a Google frontend framework.
Wordpress
Wordpress is a free and open-source content management system (CMS) based on PHP and MySQL. Wordpress is installed on a web server that is either part of an Internet hosting service or a network host in its own right.
Adwords
Google AdWords is an online advertising service, developed by Google, where advertisers pay to display brief advertising copy to web users. Google AdWords' system is based partly on cookies and partly on keywords determined by advertisers. Google uses these characteristics to place advertising copy on pages where they think it might be relevant.
Bootstrap
Bootstrap is a free and open-source front-end web framework for designing websites and web applications. It contains HTML- and CSS-based design templates for typography, forms, buttons, navigation and other interface components, as well as optional JavaScript extensions. Unlike many web frameworks, it concerns itself with front-end development only.
Front-end web development
Front-end web development, is the practice of producing HTML, CSS and JS for a website or Web Application so that a user can see and interact with them directly. The challenge associated with front end development is that the tools and techniques used to create the front end of a website change constantly and so the developer needs to constantly be aware of how the field is developing.
Angular
AngularJS (commonly referred to as "Angular.js" or "AngularJS 1.X") is a JavaScript-based open-source front-end web application framework mainly maintained by Google and by a community of individuals and corporations to address many of the challenges encountered in developing single-page applications. The JavaScript components complement Apache Cordova, the framework used for developing cross-platform mobile apps. It aims to simplify both the development and the testing of such applications by providing a framework for client-side model–view–controller (MVC) and model–view–viewmodel (MVVM) architectures, along with components commonly used in rich Internet applications. In 2014, the original AngularJS team began working on Angular (Application Platform).
1396,3,20

آموزش بلاک کردن آدرس آی پی در وردپرس

با سلام خدمت تمامی کاربران عزیز در تارنما سازان امین، امروز میخواهیم آموزش بلاک کردن آدرس آی پی در وردپرس را برای شما کاربران عزیز داشته باشیم ، در ابتدا با هم بررسی میکنیم که آی پی چیست و چرا نیاز به بلاک آن خواهیم داشت و سپس روش های بلاک کردن آی پی در وردپرس را برای شما توضیح خواهیم داد

ادامه مطلب
1396,3,20

اینفوگرافیک وردپرس

اینفوگرافیک infoGraphic چیست ؟

داده‌نمایی به نمایش داده‌ها با استفاده از چند نمودار و شکل در قالب یک تصویر گفته می‌شود. داده‌نما یا اینفوگرافیک(گرافیک اطلاع‌رسان) نمایشگرانی هستند که داده ها و اطلاعات را به زبان تصویری ساده ، برای مخاطب بیان می کنند. استفاده از گرافیک‌های اطلاع رسان باعث می‌شود بیننده، حجم قابل توجهی از اطلاعات را که شکل نوشتاری آن ممکن است مقاله بلند بالایی را تشکیل دهد، به سادگی و در کوتاه‎ترین زمان ممکن از طریق بصری دریافت کند و حتی آن را به خاطر بسپارد. داده‌نما می‌تواند شامل جدول، نمودار، متن و عکس باشد. یک ‘داده‌نمای کامل افزون بر اینکه در یک نگاه کلیات اصلی موضوع را به بیننده می‌رساند، دربرگیرنده جزئیات کلیدی موضوع برای دریافت بیشتر هست

ادامه مطلب